Utflykt till Tollered

Historiska ögonblick från Nääs Fabriker.

Hembygdsföreningens guide Cecilia Olsen.

 

SPF Hjortens sista aktivitet innan sommaruppehållet förflyttades till det gamla brukssamhället i Tollered. Vid den gamla brandstationen med slangtornet i bakgrunden välkomnades tjugo SPFare av Cecilia Olsen från Hembygdsföreningen som med engagemang visade oss runt i det gamla nedlagda brukssamhället.

Först fick vi en berättelse om hur Peter Wilhelm Berg efter sin flytt till Nääs slott sett möjligheter i det vattendrag och därmed vattenkraft, som rann från Torskabotten förbi Tollered i sin väg mot Sävelången. 1833 byggdes den första fabriken i tegel tillverkat i tegelbruket på Nääs av lera från åkrarna runt omkring. Spinnerimaskiner inköptes och smugglades in från Europa och tillverkningen av bomullsgarn startades. Tollereds brukssamhälle började. Det var mest kvinnor som arbetade i fabrikerna och från 1850 fanns där ett daghem. Arbetstiden var 11 timmar och som 12åring fick man börja arbeta men bara 6 timmar per dag. Fri bostad, gratis ved och mjölk var en löneförmån. Vi fick höra om chauffören Dahlgren som på sina dagliga arbetsresor till Alingsås också utförde olika ärenden åt Tolleredsborna. Det mest konstiga uppdraget var ändå när han köpte en hatt till en dam.

Ett forna sommarjobb, fortsatte Cecilia Olsen under vår vandring, var att göra rent turbinröret som ledde vattnet till fabriken

Cecilia Olsen berättade också om hur tyst det blev i Tollered när den nya vägen byggts och trafiken inte längre passerade genom samhället. I dag var det långt ifrån tyst från bil- och flygtrafik på den gamla Riks ettan.

Nere vid sjön hörde vi om ångslupen som fraktade bomullsbalar från Floda station till fabriken. Kapten var Båt-Johan. Han har gett namn till Tollereds och Lerums äldsta hus.

De flesta av de gamla byggnaderna har fått nytt liv och innehåll. Det första spinneriet har blivit biograf, mindre företag har flyttat in och de gamla byggnaderna har privata ägare eller vårdas av olika föreningar.

Vandringen genom det gamla brukssamhället avslutades med fika i den gamla brandstationen som också är Hembygdsföreningens lokaler. Cecilia Olsen tackades med blomma och applåder för en trevlig och innehållsrik guidning.
Läs mer på http://www.naasfabriker.se/historia eller "Ett brukssamhälles uppkomst och utveckling" av Gunnar Berg.

Glad sommar önskas och välkomna tillbaka den 13 september. Då kåserar Peter Lenken under rubriken "35 år i humorns tjänst".


Text: Harriet A

Foto: Bengt-Åke Källström