BoVidare, 28 aug.

Bo Vidare, med Henrik Persson-Hvarfner

Foto: B-Å K

SPF Hjorten hade höstens första onsdagsträff den 28/8. En tapper skara trotsade det dåliga vädret för att lyssna på Anna och Henrik Persson Hvarfner, som var inbjudna för att berätta om sitt projekt "Bo vidare" i Stadsskogen. Henrik har arbetat många år i byggbranschen bl.a i Alingsås Trähus och Peab. Vi fick ta del av hans erfarenheter från den tiden men också från hans arbete i Linköping, där en ny stadsdel Vallastaden skapades. Henrik har även arbetat med organisationen och skapandet av Älvstaden i Göteborg. Sedan årsskiftet har han tillsammans med sin hustru Anna startat Axeby Bostad AB och är tillbaka i Alingsås.
Henrik talade om livskvalite´och gav en intressant och omväxlande återblick på boende runt om i världen under de senaste århundranden allt från de enklaste torp till imponerande slottsbyggnader.
Idag har Sverige världens snabbaste urbanisering och vi är också tillsammans med Finland unika med boyta per person på 45 m2. Vårt boende är uppdelat på 1/3 hyresrätt, 1/3 bostadsrätt och 1/3 äganderätt.
Miljonprogrammet, som var ett program för bostadsbyggande i Sverige 1965-1975, gav oss 1/3 av alla landets bostäder. Det var 60- och 70 talets tankar om ett välfärdssamhälle. Många äldre hus i stadskärnorna revs för att ge plats åt nybyggnationen. En del av dessa områdena fick dåligt rykte och många hade även renoveringsbehov på 2000-talet.
Henrik hade även funderingar på hur vi vill bo i framtiden och visade bilder på bl.a boende i husbil, i små "kokonger" som i Tokyo, skyskrapor. Han berättade också att det är många olika grupper, som det behövs planeras för. Barn- och ungdomar, studenter, nyanlända och pensionärer behöver kunna få tillgång till ett boende till rimlig kostnad. Henrik gav en del förklaringar på varför byggandet blir så dyrt.
Många villaägare i pensionsåldern vill flytta till något mindre och mer praktiskt men upptäcker att det är inte möjligt ekonomiskt. Det är ett skriande behov i närtid att ordna boende för äldre. Under kommande år fram till 2050 krävs det 30000 nya bostäder/ år för pensionärer, eftersom vi blir en miljon fler pensionärer i Sverige då.
I Alingsås behövs minst 40 nya pensionärsbostäder/ år framöver. Önskemålen om dessa är många. De ska gärna ligga centralt, ha trevlig utsikt, bra kommunikationer m.m Axebys projekt i Stadsskogen är tänkt att bli 28 lägenheter i en alt. två huskroppar. Inflyttningen är tänkt till 2021. Anna och Henrik ville gärna ha synpunkter på hur ett bra boende ska utformas. Det blev en livlig frågestund med många kloka tankar. Tiden räckte inte riktigt till och det bestämdes att Henrik sammanställer ett frågeformulär, där Hjortens pensionärer kan lämna synpunkter på detta projekt.
Träffen avslutades med lotteri och information om kommande träffar.
G.A.