Onsdagsmöte 12 oktober

Thomas Svensson informerade om Rödene vindkraftspark

Hur fungerar ett vindkraftverk.
På SPF:s onsdagsmöte den 12/10 försökte Thomas Svensson från SR Energy att förklara det för ett stort antal intresserade. Thomas Svensson är driftingenjör och lyckades under 1½ timme på ett tydligt sätt reda ut många frågor från de närvarande.
SR Energy projekterar, bygger och förvaltar för ett långsiktigt ägande och företaget ingår i STENA-sfären. De är aktiva i Sverige och då framför allt i södra delen av landet. Företaget ger en s k vindbonus till föreningar, som finns på orterna omkring vindkraftparkerna. Säkert uppskattat av många i kommunerna.
Thomas förklarade hur deras arbete läggs upp med projektering, byggnation, drift och att det i bästa fall kan ta 4-8 år innan en vindkraftpark är på plats.
Jag inser, att det är en oerhörd mängd saker att ta hänsyn till. Jag antecknar att de scannar områden, undersöker vindlägen, markarrende och tillstånd för att sedan fundera över transporter under byggnationen, upphandling, vägar och fundament. Det är också viktigt att driften planeras med service och underhåll. Mellan varje större beslut inhämtas synpunkter som t.ex. om det finns djur eller växter att ta särskild hänsyn till. Thomas poängterade att det talas om antal fåglar som dödas av vindkraften, men att detta inte är fallet eftersom fåglar och fladdermöss lär sig undvika kollision med dessa höga torn. Vi läser också om hur folk i vindparkernas närhet påverkas av skuggor eller ljud. Detta försöker företaget ta hänsyn till och följer därför nuvarande riktlinjer för att människor inte ska få försämrat boende.
Tekniken går ständigt framåt för att kunna uppnå bästa resultat i skapandet av elkraft. Bland annat bör man framöver kunna bygga torn upp till 270 meters höjd, som då kan ge bättre effekt. Det innebär då att färre torn behöver byggas.
Vi fick också information om och se bilder på Rödene vindkraftpark, som beräknas vara i full drift i november i år.
Ja, inte kan jag återge Thomas kunniga information, men imponeras av allt arbete som läggs ned för att ge oss ett bra alternativ så att vårt behov av el i vårt dagliga liv tillgodoses.
Mötet avslutades med kaffe och kaka, som smakade väldigt bra.  Ordförande berättade om kommande aktiviteter som seniorpub och lördagskaffe. Lotteriet med blomstercheckar gladde några lyckliga. Jag kunde gå hem med nytt kunnande och två blomstercheckar.
G.A.