Onsdagsmöte 22 maj

Information om förebyggandeenheten, Elisabeth Schade Dahlström
Musikunderhållning Ukulelegruppen
Det var en solig och mycket varm onsdag, när SPF Hjorten bjöd in till vårens sista onsdagsträff 22/5. Ett 30-tal medlemmar hade lockats av programmet, som började med information från kommunens Förebyggande enhet. Vi fick en tydlig information från de olika enheterna. På Hagagården finns en dagverksamhet ”Eternellen” för alingsåsare som bor hemma och som har fått en konstaterad demenssjukdom. Här erbjuds de matlagning, promenader, samtalsstunder m.m.  Även närstående kan få stöd av personalen på ”Eternellen”.
Anhörigstöd är en annan verksamhet som vänder sig till de som hjälper en familjemedlem, god vän eller granne. Det kan vara betungande. Stöd och hjälp kan ges av anhörigstöd genom enskilda samtal, studiecirklar, samtalsgrupper, föreläsningar med mera. Hjälpen är kostnadsfri och personalen har tystnadsplikt. Det finns en face boksida, där man kan hitta veckoprogram.
Fixartjänst erbjuds alingsåsare som är 67+ och bor i eget boende eller trygghetsboende. Det viktiga är att förebygga fallolyckor och därför kan man få hjälp att byta lampor eller batterier, sätta upp gardiner, hämta ned saker från en vind.  De kan också erbjuda enklare teknikstöd med att hantera mobiler, läsplattor, datorer.
Kommunen har fyra träffpunkter dit alla som är över 65 år och boende i Alingsås är välkomna. De finns på Tuvegården, Brunnsgården, Hagagården och Bjärkegården. Det finns aktiviteter på ungefär en timme varje dag. Det kan vara olika typer av underhållning, yoga, bingo eller promenader.
Slutligen fick vi veta att det finns ett projekt i kommunen, som framför allt vänder sig till personer, som blivit ofrivilligt ensamma. Bland annat erbjuds utflykter på cykel – det finns cyklar att låna där två trampar på tillsammans. Mycket uppskattat av de som hittills provat.
Vi kunde konstatera att kommunen erbjuder mycket och hur viktigt det är att alla 65+ informeras om detta arbete. SPF Hjorten har engagerat sig i arbetet mot ”ofrivillig ensamhet” bl.a. genom arbetet i KPR där vår styrelsemedlem Elisabeth deltar och också genom gemensamma luncher för våra medlemmar och appen ”Mötesglädje”.

Det bjöds sedan på god fika och vatten – så välbehövligt i värmen!

Ukulelegruppen bjöd sedan på ett härligt program, där de också inbjöd till allsång. Först ut spelades ”Knö dig in” följt av ”Sånt är livet”, ”Hallo Mary Lou”, ”Roddbåt till Kina”, ett potpurri av kända Sven-Ingvars låtar och många fler. Gruppen avslutade med ”We meet again” och det hoppas vi!

Lotteriet avslutade träffen och Ove Larsson tackade för den här våren och bjöd in till höstens träffar med början i september.

Text G.A