Möte och veckoschema 8 o 9

Lördagskaffe den 25 kl 11 med ukelegruppen -
Onsdagsmöte 1 mars

På lördag den 25 kommer lördagsfika att gästas av ukelegruppen, som kommer att underhålla med delar av sin reportoar.
Onsdagsmöte 1 mars. Simon Waern berättar om ”Hus och miljöer från svunna Alingsås” 
Aktiviteter vecka 8 o 9 20/2-5/3 2023