Årsmöte. 12 feb

Hjortens Årsmöte

Många medlemmar hade kommit till årsmötet.

 SPF Hjorten hade den 12 februari årsmöte och efter att ordförande Hans Bernhardsson hälsat alla närvarande välkomna, tände han ett ljus och bad om en tyst minut för alla bortgångna medlemmar. Gun Christiansson spelade sedan ett musikstycke " Vi tror" av tonsättaren Jerker Leijon.

Elver Jonsson ledde årsmötet med Hans-Olof Andersson som sekreterare. Verksamhetsberättelsen lästes igenom och visade att både styrelsen och medlemmar är nöjda med året 2019. Elver Jonsson tackade därför styrelsen för gott arbete det gångna året. Även Kjell Hansson, som är representant i förbundsstyrelsen, framförde att det goda arbetet i lokalavdelningen har uppmärksammats i förbundet. Den nuvarande styrelsen fortsätter sitt arbete kommande år och endast ett fåtal funktionärer ersätts med nya personer. Hans Bernhardsson tackade för förtroendet att få leda verksamheten ytterligare ett år, det blir hans åttonde, och sade att han vill bevara den goda andan i lokalavdelningen men också utveckla verksamheten
Elver Jonsson, Hans-Olof Andersson samt ett antal personer, som lämnar sina uppdrag, avtackades med vackra tulpanbuketter.
Medan kaffet serverades underhöll Göran Halvardsson med ett antal sånger, som alla hade roliga och underfundiga texter.
Det informerade sedan om kommande aktiviteter, där bland annat ytterligare vandringar planeras.
Håll koll på hemsidan!
Mötet avslutades med lottdragning och flera blomstercheckar delades ut. G.A.

 

Kjell Hansson framförde en hälsning från förbundet. Hans-Olof Andersson, Elver
Jonsson och Hans Bernhardsson lyssnade.


Den nygamla styrelsen presenterade sig. Lasse Käck, Christer Lank, Siv Engman, Bengt Hallberg, Harriet Karlsson, Christer Wennö och ordförande Hans Bernhardsson i bakgrunden.
 

Harriet Andersson, Kerstin Andersson, Rune Feldt och Bengt-Åke Källström var några av de avgående funktionärerna som avtackades.

 

Göran Haraldsson stod för uppskattad underhållning

Text:  GA   Foto: Rune Feldt