Vad är KPR

Vad betyder KPR

Kommunala Pensionärs Rådet (KPR) är det forum, där vi tillsammans med de övriga pensionärsorganisationerna inom Västerås kommun, träffar kommunrepresentanter och har möjlighet att framföra våra åsikter.