Månadsbrev till medlemmar

Styrelsen skickar ut ett månadsbrev via e-post en gång/månad. Du som inte registrerat e-post adress nås tyvärr inte av dessa meddelanden.