VLT 2020-08-07

Debattartikel i VLT den 7/8

Så bryter vi ensamheten för 70+
Coronapandemin har pågått i flera månader och våra äldre har tagit ansvar och hållit sig hemma för att skydda sig mot smittan. Det är klart att det frestar på. Det är förstås tufft att inte kunna träffa barn och barnbarn och att inte kunna göra aktiviteter och sysslor som man är van vid.
Men låt oss tänka positivt. Nu är sommaren här och möjligheten att träffa nära och kära ute om man håller avståndet ökar. Det går ju bra att ta en promenad tillsammans med vänner, träffa barn och barnbarnen på en picknick eller göra någon annan uteaktivitet. Vi måste orka hålla i och hålla ut för att minimera skadorna av covid-19.
Som ett led i att motverka ensamhet och isolering har den socialdemokratiskt ledda regeringen tillfört medel till delar av civilsamhället som vänder sig till äldre.
Ideella krafter är ovärderliga i en krissituation. Mer pengar anslås alltså för att kunna öka uppsökande verksamhet via telefon, hjälp med digitala möten, hjälp att handla mat eller annat som efterfrågas.
Regeringen har även givit Post- och telestyrelsen i uppdrag att genomföra insatser som ska öka tillgänglighet och användning av it-tjänster inom äldreomsorgen. Ofrivillig ensamhet är farligt och vi måste använda de verktyg vi har för att hålla kontakten.
Nu kan symtomfria personer över 70 år resa inom Sverige. Det är en lättnad för många. Men samma restriktioner fortsätter att gälla som när man är hemma: tvätta händerna, håll avstånd och minimera nära fysiska kontakter med andra människor. Läget är fortfarande allvarligt.
Det är en annorlunda och prövande sommar där alla måste hjälpas åt och ta ett stort personligt ansvar, men förhoppningsvis kan den även bjuda på solsken och härliga stunder.
Vi får tillsammans hjälpas åt att ta hand om varandra, kanske genom att ringa en extra gång, skicka ett meddelande eller ta en fika utomhus. Genom att visa omtanke kan vi minska ensamheten hos både äldre och andra.
I Västmanland är vi bra på att samverka och hjälpas åt. Du behövs i det starka samhället.
Olle Thorell (S)
riksdagsledamot för Västmanland
Anders Teljebäck (S)
kommunstyrelsens ordförande Västerås
Catarina Pettersson (S)
kommunstyrelsens ordförande Hallstahammar
Leif Carlberg (S)
kommunstyrelsens vice ordförande Surahammar