12 september 2017

Minnesanteckningar från LÖK-möte 170912

Plats:                VLBF Stora gatan 16 i Västerås
Närvarande:     Hyresgästföreningen - Krister Molin
                         Bilda - Johan Winbo och Lina Rolf
                         Öppna kanalen - Henrik Sahlgren och Tom Johansson
                         Västgöta Gille - Christina Norén Svensson och Gradow
                         VLBF – Anders Westin
Vi inledde mötet med "varvet-runt". Eftersom några inte varit i kontakt med LÖKen tidigare hjälptes vi åt för att berätta om hur LÖKen kommit till, vad den syftar till och vad som är på gång just nu i processen.
Anders berättade att dagens/höstens möten med civilsamhället skulle lägga fokus på:    • Hur syns föreningarna?
         • Samverkan mellan föreningar och samverkan mellan föreningsliv och staden
         • Lokaler
Henrik S visade exempel på deras nya koncept "Veckans förening" där en förening får chans att berätta om sin verksamhet. Stort gillande och intresse från övriga på mötet. Enades om att Anders tillsammans med Öppna kanalen bjuder in de som skrivit under LÖKen till ett möte på Öppna kanalen för ett studiebesök och hur man skulle kunna jobba vidare med konceptet. Finansieringen är en utmaning.
Vi körde sedan workshop kring marknadsföring/kommunikation.
Först drömläge och därefter nu-läge.

Drömläge

Nuläge

Filmer mm via webb-plats och sociala medier Radio, både reklam och redaktionellt

Flygblad till hushåll

Få ut info till skolor

Medlemstidning

Synliggöra medlemsnyttan är angeläget och skulle kunna göras bättre

Facebook och andra social medier

Visitvasteras

Egen webb-plats

"reklamfilm på biografen Elektra"

Annonser i tidningar

Redaktionellt i Västerås tidning om LÖKen

Förhands i tidningar 
Efterhands i tidningar (föreningen berättar – typ)

APP i smarta telefoner

Direktbrev till medlemmar

 

Mail till medlemmar

 

Dag-för-dag i VLT

Förslag till åtgärder utifrån ovanstående resonemang:

  • Anders kollar förutsättningarna med Elektra
  • Öppna Kanalen undersöker hur ett koncept kring en fortsättning av veckans förening kan se ut och kan sedan bjuda in till studiebesök på med presentation av deras verksamhet och möjlighet för föreningar att synas.
  • Genomgång av visitvasteras.se (där fler föreningar behöver synas)
  • Anders kontaktar Västerås tidning för ev artikel om LÖKen
  • LÖKen som APP?
  • Anders och Johan träffas för att resonera hur det skulle kunna se ut.
  • Johan W berättade om att Bilda har ett strategiskt tänk kring hur de jobbar med sociala medier. Han berättade även om hur de för Svealandsregionen delat upp på olika sidor/grupper för att det ska bli intressant för läsaren.
  • Vi pratade även en hel del om hur man kan skaffa samarbetspartners som har intresse i samma fråga som den egna föreningen. Tex har Västgöta Gille ett bra samarbete med Akademibokhandeln i stan som ger win-win.