Protokoll Feb 2017

2017-02-15

Protokoll från KPR 2017-02-15 Länk   

Bilder från mötet 2017-02-15 Länk