GDPR hantering av personuppgifter

Hantering av personuppgifter SPF Seniorerna Hamre

SPF Seniorerna behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att förbundet och föreningen ska uppfylla sina åtagande gentemot medlemmarna. Personuppgifter är till exempel personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifter finns i ett medlemsregister hos SPF Seniorerna. Registret utgör underlag för verksamheten i förbundet och dess organisationsled, föreningar och distrikt.

Ändamålet med behandlingen av medlemmarnas personuppgifter är att sända medlemmarna information, frågor och erbjudanden samt att posta förbundets medlemstidning Senioren.

Föreningen dokumenterar från olika möten och tar foton som publiceras i VLT, på hemsidan och Facebook. Vill du inte vara med på foto kan du meddela fotograf eller styrelsen. Har ett foto publicerats på hemsida och Facebook kan du begära att få det borttaget. Skicka ett mail till spfhamre@gmail.com 

Föreningen för även listor över anmälningar och inbetalningar till olika aktiviteter för att kunna rapportera till kommun, Vuxenskolan och på årsmötet vad vi använt olika bidrag till. Vi redovisar även hur många män och kvinnor som deltagit på de olika aktiviteterna. På hemsidan publiceras även olika resultat (ex bridge).

Förbundet ska tillvarata sina medlemmars ekonomiska intressen. Ett sätt att göra det är att erbjuda medlemsförmåner. SPF Seniorerna har därför ingått samarbetsavtal med företag som är beredda att ge medlemmar i SPF Seniorerna erbjudanden. Som ett led i detta kan personuppgifter behandlas av dessa förmånsgivare.

Den som registrerat sina personuppgifter hos SPF Seniorerna kan begära att personuppgifter ska korrigeras eller att en viss behandling ska upphöra. Begäran om rättelse kan ske skriftlig eller muntligt och innebär att personuppgifterna rättas, kompletteras, blockeras och tas bort eller att behandling upphör.

Den som registrerat sina personuppgifter hos SPF Seniorerna har rätt att gratis en gång per år få utdrag på sina personuppgifter. Ett sådant utdrag kräver skriftlig ansökan.

Den som misstänker bristande hantering av personuppgifter kan anmäla det
till telefonnumret eller e-postadressen nedan.

Personuppgiftsansvarig är: SPF Seniorerna (organisationsnummer 888 000–2830); Box 225 74, 104 22 Stockholm; info@spfseniorerna.se; 08-692 32 50.