21 september 2017

Minnesanteckningar från LÖK-möte 170921

Plats:                VLBF Stora gatan 16 i Västerås
Närvarande:     Europaklubben/Senioruniversitetet - Stig Wahlström
                         Somaliska kvinnoföreningen - Zamzam Ali
                         Here4u - Nicklas Wennersten –
                         VLBF - Anders Westin
Vi inledde mötet med "varvet-runt". Eftersom alla deltagare var väl insatta i LÖKen och dess bakgrund lades ingen tid på att berätta om det. Istället gjorde Anders en kort resumé av vårens och sommarens möten.
Anders berättade att dagens/höstens möten med civilsamhället enligt tidigare prioriteringar skulle lägga fokus på:
     • Hur syns föreningarna?
     • Samverkan mellan föreningar och samverkan mellan föreningsliv och staden
     • Lokaler
Gruppen enades om att lägga krutet på marknadsföring och hur man hittar nya medlemmar, nya samarbetspartners och nya besökare.
Vi körde sedan workshop kring marknadsföring/kommunikation.
Först nu-läge och därefter drömläge.

Nuläge Drömläge

Medlemmar – gamla och nyaDigitalt nyhetsbrev 44 ggr/år
Öppna föreläsningar med möjlighet att bli medlemWebb, Sociala medier och foldrarMedlemsförmåner och rabatterGratis aktiviteterErbjuda nåt extra till subventionerat pris, tex resorSamarbetspartners och finansiärer

Jobbar aktivt för att hitta samarbetspartners utifrån tema och innehåll i program.

Kontakter genom skolor, andra föreningar, kommun. (viktigt att hitta intressenter som delar värdegrund, målgrupp och har nåt att vinna på samarbetet)

Genomtänkta kontakter med beslutsfattare.

Genom "ambassadörer" – medlemmar som sprider ordet om föreningen.Besökare

Redaktionellt i tidningar (före och efter)

Affischer

Medlemmar som ambassadörer

Whats app (en lösning för smarta telefoner)

Plug-in-annons i Vlt (Tidlös) 2000 kr/år

Skolbesök

Haka på nya tekniska lösningar

Nyttja skärmar som finns på allt fler platser i offentliga miljön

Drömmen är att kunna erbjuda verksamhet på dagarna (Somaliska kvinnoföreningen *)

Nya, unga, pigga funktionärer

SMS-grupper (Supertext app som exempel)

Mailgrupper

*) Flera vittnar om "mammors" lugnande effekt i bostadsområden.

Övrigt

Anders berättade om olika modeller att använda vid utveckling, marknadsföring och hitta nya besökare;
   • 3XI (Innehåll, Intressenter och ingångar)
   • Mall för pressmeddelande
   • Målbild

Vi bytte även en del erfarenheter om olika projektstöd, bl.a Arvsfonden. Viktigt att man tänker till när man ska söka projektstöd på vad som är nytt i det man planerar att göra. I princip ingen som beviljar stöd ger pengar till befintlig verksamhet utan vill se utveckling. Man bör tänka till kring följande rubriker:
   • Varför
   • Vad
   • Hur
   • När
   • Vilka
   • Vad kostar det

För minnet: Anders Westin