Månadsmöte 2110

Månadsmöte 2021-10-21

Ordförande Ingvar Wramsmyr hälsade alla 45 deltagare och dagens
underhållare Gittan Bergholtz välkommen till en höstbuffé från Kikki’s.
Maten uppskattades och efter kaffe och kaka och kort info om vad som sker i
föreningen avslutades mötet med sedvanligt lotteri.