Månadsmöte 18-03-22

Rapport från månadsmöte 2018-03-22 Vice ordförande Sture Prytz hälsade ca 70 medlemmar välkomna! Ett speciellt välkommen till vår distriktsordförande Nils-Ingmar Thorell som informerade oss om distriktets verksamhet. Vi lyssnade till hur förbundet och distriktet kommer att hantera frågor som det digitala samhället, det kontaktlösa samhället och hur skall vi försöka motverka den ökade ensamheten för pensionärer.. Lösningen på dessa problemområden är påverka våra lokala politiker, skriva insändare, stimulera till möten mellan pensionärer. Det har utvecklats en en app där vi pensionärer lättare skall hitta i den digitala världen. Vi underhölls av ”Ellen från Vissefjärda” som roade åskådarna med enmansteater. Vi fick information av våra reseledare om Vårresan. Gunni-Ann informerade om nästa månadsmöte på Fritzatorpet den 26 april. Glöm inte att anmäla dig! Senioraktiviteter anordnas under maj månad av kommunens seniorkonsulent- se kommunens hemsida. Mötet avslutades med kaffe, dopp och traditionellt lotteri. Vice ordförande Sture Prytz tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat