Månadsmöte 2109

Medlemsmöte 23 sept 2021

Ordförande Ingvar Wramsmyr hälsade alla välkomna. 53 medlemmar, varav 33 kvinnor, samlades i medborgarhuset i Jämshög för samkväm med kaffe och kaka och sedvanligt lotteri. Dagens föreläsare Klas Rudenstam föreläste om ” Drömmen om Amerika.” Under 1800-talet ökade Sveriges befolkning kraftigt – orsaker till detta var bl.a.vaccineringar och tillgång till potatisen som föda. Efter en trevlig presentation om sina egna intressen och Vittsjös roll i historien startade berättelsen om livsöden och umbäranden i Fattigsverige. För att kunna överleva svält m.m. blev utvandring till Amerika lösningen för många.Mellan 1840-1930 utvandrade ca 1.3 miljoner människor till Amerika. Enbart från Jämshög utvandrade 272 st under en sjuårsperiod. Vi fick se bilder från svenskbygderna i Minnesota, som visar svenskarnas minnen från hemlandet. Dessa minnen lever kvar i samhällena, speciellt på landsbygden. Klas avslutade med att säga att de som stannade kvar här är de hjältar som byggde upp Sverige. Ingvar avslutade med kort information om föreningens aktiviteter bl.a körsång som startas upp efter den 29/10. Platser kvar på matlagning. Bokcirkel, skrivcirkel och akvarellmålning kommer att startas upp. Mer info kommer senare.