Månadsmöte 1701

I samarbete med Vuxenskolan har föreningen haft sitt första månadsmöte för året. Gunni-Ann hälsade ett 70-tal medlemmar välkomna och informerade om kommande aktiviteter som årsmötet den 23 februari, kaffestuga på Brännaregården, inbjudan från PRO/Kyrkhult om Ullaredsresan och musikstudien i Slagesnäs. Därefter fick vi följa Åke Bondesson på hans resa i Norge – ett mycket uppskattat inslag med vackra bilder och intressanta kommentarer. Ann-Marie Mörngård informerade sedan om planerad resa till vackra Bjärehalvön. Efter detta smakade sen kaffe med kakor gott. Eftermiddagen avslutades med vacker sång och musik av Gunvor Åsäng, som också läste några egna dikter. Mötet avslutades med lotteridragning samt önskan om fortsatt god närvaro.