Månadsmöte 2002

Ordförande hälsade välkommen till vårt årsmöte som leddes av Styrbjörn Gustavsson. Årsmötet inleddes med parentation och diktläsning Verksamhetsberättelse och den ekonomiska rapporten godkändes av årsmötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Styrelsen får nytt förtroende och utökas med James Sandstedt och Birgitta Eriksson. Efter alla val serverades kaffe med semla och vår kör underhöll. Mötet avslutades av vår ordförande som tackade medlemmarna och alla funktionärerna som ställer upp för att utveckla föreningen.