Månadsmöte 18-08-23

Ordf. Ingvar hälsade alla medlemmar, chefen för äldreomsorgen i kommunen, Ingela Colleen, samt dagens underhållare Gunvor Åsäng välkomna.
Ingvar redovisade inledningsvis nya aktiviteter som är klara att starta upp i höst, körsång, boktips och vinprovning.Ytterligare tips mottages gärna.


De viktigaste budskapen från Colleens föredragning var: Nuvarande analoga tekniker ersätts efter hand med digitala. Inga nämnbara köer finns i boendet  för närvarande. Hemtjänsten har grupper i alla väderstreck.    Anhörigkonsulent anställs den 1/10.

Därefter underhöll Gunvor med dragspel och cittra och sjung med underbar röst svenska evergreens. Eftermiddagen avslutades med kaffe och dopp samt sedvanligt lotteri.

Tack till alla som var där inklusive värdparet Bejmar.