Månadsmöte 17-10-26

Månadsmöte 1710

I samarbete med Vuxenskolan genomförde föreningen sitt ordinarie månadsmöte där Gunni-Ann kunde hälsa ett 60-tal medlemmar välkomna. Leif-Ove Hubertsson informerade och berättade om Karibiska pärlor genom att lotsa oss igenom ett antal öar med bilder och musik på ett lättsamt och underhållande sätt. Framställningen omfattade förutom populära turistmål även frågor kring mat, befolkning, klimat, historia, växt- och djurliv samt öarnas musikaliska särart med calypso och bensinfat. Den gamla svenska kolonin Saint Barthelemy fick en särskild plats i framställningen. Efter kaffedrickning informerade Gunni-Ann om höstmiddag och andra kommande program, Sture om bangolf samt Lennart om äldre i trafiken. Eftermiddagen avslutades med lotteridragning