Månadsmöte 17-03-28

Månadsmöte 1703

Föreningen genomförde i samverkan med PRO och SKPF månadsmöte i Folkets Hus. PRO:s ordförande Hugo Ballovarre hälsade drygt 120 välkomna att lyssna till apotekare Jonas Röman, som informerade om läkemedel för äldre. Han redogjorde för begreppet läkemedel och klargjorde skillnaden till naturläkemedel. Hans exempel på kosttillskott förvånade många liksom biverkningar för vissa läkemedel i kombination mjölk och grapefrukt. Efter kaffepaus informerades sedan om olämpliga läkemedel för äldre samt jämfördes läkemedelsförbrukning sett över tid. Vid den efterföljande frågestunden var det många frågor som fick svar. SPF:s ordförande Gunni-Ann Berggren avslutade mötet och tackade föredragshållaren samt informerade om ett medicinkort för plånboken.