Månadsmöte 19-12-13

Ingvar hälsade 106 medlemmar välkomna till vårt traditionella luciatåg från
Hågavångsskolans drama och mediaprofil under ledning av Lina Vägbo.
Vi provade en jultallrik under en trivsam em. med kaffe och ett uppskattat
lotteri. Vår SPF-kör underhöll och mötet avslutades med att Ingvar tackade
för visat intresse och önskade God Jul och Gott Nytt År till våra
medlemmar.