Månadsmöte 19-08-01

Vid Södersjöns grillplats 1/8 träffades ett 45-tal medlemmar för att umgås och grilla medhavda läckerheter. Ordförande Ingvar Wramsmyr hälsade välkomna till denna nya grillplats i kommunen. Vi umgicks och testade Stures kluriga frågesport. Vinnare blev Lennart Håkansson. Ingvar avslutade med en kort information om föreningens aktiviteter i höst. Ett stort tack till alla som deltog, speciellt till grillmästarna Torsten, Sture och rättningsmästaren Bertil. Efter grillningen visade hembygdsföreningen upp byggnaderna kring Tulseboda brunn.

Bilder från grilleftermiddag.pdf