Vårresa 2017

Vårresa 2017. På grund av det stora intresset fick resan till det Vackra Bjärehalvön dubbleras. I dagarna två fick medlemmar i vackert sommarväder uppleva järnvägens utveckling på ett upplevelsemuseum. Här fick vi stifta bekantskap med rallare, banvakter och stationspersonal och hur de skapade det moderna Sverige. En höjdpunkt var åksimulatorn Locomotion där vi fick känna skillnad mellan ånglok och höghastighetståg. Efter en tur genom Hallandstunneln fick vi uppleva historiens vingslag på Heagården, där boningshus, ekonomibyggnader och jordbruksredskap är intakta sedan 35 år. Genom en kunnig och engagerande guide fick vi inblick i gårdens arbete och sällskapsliv och där allé och en parkliknande trädgård gav en fridfull och herrgårdsliknande inramning. Bild 1 och 2. Järnvägsmuseet i Ängelholm. Bild 3,4 och 5. Vävaren i Båstad. Bild 6 och 7. Heagården Munka Ljungby