Höstmiddag 2017

Höstmiddag 2017

I samarbete med Vuxenskolan genomförde föreningen en höstmiddag på Fritzatorpet där Gunni-Ann kunde hälsa ett 60-tal medlemmar välkomna. Vi avnjöt en god middag där musikanterna Olle & Gert underhöll på ett mysigt och trevligt sätt. Gunni-Ann informerade om nästa månadsmöte den 23 november där Kikki Dyrvold från Polisen kommer att informera om säkerhet för äldre samt om Lucia den 15 december i Mariasalen. En trevlig kväll avslutades med dans.