Fallandeprevention

Hej!
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram och genomföra en utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor. Uppdraget består av två deluppdrag varav den ena är en informationsinsats riktad till äldre om hur man själv kan förebygga fallolyckor, för att på sikt minska antalet drabbade. Men en stor del av det arbetet är de aktiviteter som anordnas regionalt och lokalt.
Socialstyrelsen tar fram en kampanjidé och material som kan användas lokalt. Kampanjen Balansera mera genomförs vecka 40, den 2 – 8 oktober 2017. Ni är väl med?
Många regioner, kommuner och organisationer har varit delaktiga i detta arbete under tidigare år. Nu hoppas vi att ni vill delta för att minska antalet fallolyckor bland äldre och dess konsekvenser. Anordna gärna aktiviteter tillsammans med regionen och kommunerna denna vecka. Tillsammans blir vi starka.
Mer information om kampanjen kan du läsa på www.socialstyrelsen.se/balanseramera .
Du är välkommen att höra av dig om du har frågor.
Önskas fortlöpande information om kampanjen skickar du ett mejl till inger.mork@socialstyrelsen.se så sätter jag upp dig på vår sändlista för kampanjarbetet.

Med vänlig hälsning

....................................................................
Inger Mörk
075-247 35 80

SOCIALSTYRELSEN
Kommunikationsavdelningen
Enheten för planerad kommunikation
106 30 Stockholm
Växel 075-247 30 00
www.socialstyrelsen.se