Månadsmöte 18-10-25

SPF Olofströmsbygden har haft sitt månadsmöte 25 oktober i samarbete med vuxenskolan. Nybildade kören inledde med ett framförande som verkligen uppskattades. Vår ordförande hälsade ett 60-tal medlemmar välkomna och presenterade dagens föredragshållare Mikael Gustavsson som visade ett uppskattat och vackert bildspel om ” Nio nationalparker och tre hiskeliga tågresor i USA”. Efter detta smakade kaffe med kakor bra. Vår nya anhörighetskonsulent i kommunen Marie Olofsson presenterade sina möjligheter att ge stöd och råd samt vägledning till anhöriga. Ordförande tackade alla som kommit och de som medverkat samt påminde om kommande aktiviteter. Teaterresa Kristianstad 4 nov, Höstmiddag Gästis 9 nov, Månadsmöte 22 nov. Mötet avslutades med lotteridragning.