Onsdagsvandring Barnakälla

Vandring från Barnakälla med kafferast vid Levrasjön 2017-08-30