Månadsmöte 17-02-23

Månadsmöte 1702

Föreningen hade i samarbete med Vuxenskolan sitt årsmöte den 23 februari. Mötet började med en parentation över de 10 medlemmar som sedan föregående årsmöte avlidit. Gunni-Ann öppnade sen årsmötet varvid Styrbjörn Gustavsson valdes som ordförande och Ingvar Wramsmyr till sekreterare. Efter årsberättelse och ekonomisk redovisning beviljades styrelsen ansvarsfrihet, varefter ett antal val genomfördes. Styrbjörn informerade om de förseningar som drabbat förbundets hemsida och medlemsregister. Peter Kullring berättade om den utveckling som TV genomgått under hans tid som journalist och visade några av de inslag som han ansvarat för. Innan ett lotteri avslutade mötet informerades om vårresa, skrivelse om busshållplatser samt om Brända tomten.