Månadsmöte 2001

Vi genomförde i samarbete med Vuxenskolan vårt månadsmöte den 23
januari i hembygdsgården. Ordförande hälsade ett 60 –tal medlemmar,
dagens föredragshållare Sven-Göran Arnoldsson och underhållare Bengan
Svensson välkomna. Mötet inleddes med uppskattad musikunderhållning.
Viktig information om juridik för äldre. Efter detta smakade kaffe och kakor
gott. Bengan fortsatte med musiken. Innan det avslutande lotteriet
informerade Ingvar om våra aktiviteter enligt programmet och påminde om
vårt årsmöte den 27 februari.