Månadsmöten 2016

Månadsmöte 1612
Föreningen hade den 16 december i samarbete med Vuxenskolan sitt traditionella luciafirande i Mariasalen för ett 90-tal medlemmar. Lucian med ett 20-tal tärnor och stjärngossar framförde ett antal klassiska julsånger varvat med dikter i anslutning till den kommande högtiden. Det blev en mäktig upplevelse under ledning av Marcin Michalek. Därefter vidtog landgång med dryck innan Katalin Hajas tillsammans med 7 skönsjungande flickor underhöll med vackra sånger. Efter kaffedrickning kunde ett lotteri finna några glada vinnare. Alve Persson uppmanade medlemmarna till ett större engagemang så att de olika posterna kan besättas på årsmötet. Gunni-Ann Berggren avslutade mötet med att önska medlemmarna God Jul och Gott Nytt år.