Onsdagsvandring Kyrkhult 171004

Kafferast vid Fornebodastugan