Månadsmöte 17-11-23

Månadsmöte 1711

I samarbete med Vuxenskolan hade föreningen sitt månadsmöte i Folkets Hus. Mötet började med att Ukke Fellow´z gjorde ett uppskattat framträdande med sin ukuleleorkester på amerikanska, spanska, svenska m fl sånger. Efter kaffedrickning berättade kommunpolisen Kikki Dyrvold om hur äldre skyddar sig mot brott. Hon gav därvid tips och råd hur man skyddar sig vid brott som sker ute resp. inne. Vi fick konkreta råd för att förhindra fickstöld och väskryckning liksom uppmärksamhet inför reparatörer och hemtjänstpersonal i hemmet – be om legitimation var rådet. Vi fick också inblick i Märk-DNA, som kanske kunde reducera försäkringskostnad. Framställningen avslutades med tips och råd avseende grannsamverkan. Ny mötesplats samt lotteri avslutade mötet.