Line-dance

 Det är möjligt att line-dance-aktiviteten kan starta upp igen i höst. Platsen blir i så fall Mörrum med Lena Mattsson som ledare eller Olofström om vi får tag i någon villig ledare. Vi återkommer med besked.