Canasta

Hej!

Canasta är ett kortspel som ursprungligen kommer från Uruguay och som via USA spred sig över världen under 1950-talet, och då blev en så stor kortspelsfluga att det för en tid utmanade till och med bridge i popularitet.

Canasta går ut på att bilda poänggivande kombinationer av korten. Spelet är i första hand avsett för fyra deltagare, som spelar ihop parvis. Två sammanblandade kortlekar med vardera två jokrar används.

SPF Olofströmsbygden vill undersöka intresset för en nybörjarkurs i Canasta. Finns inget intresse, så glömmer vi det hela. Men finns ett intresse, så sätter vi igång med en nybörjarkurs.

Nybörjarkursen startar med en introduktion. Vid detta tillfälle överenskoms om lämplig tid för spelet. Platsen kommer att vara i SPF-lokalen på Bredgatan 10.

Har du intresse för en nybörjarkurs i Canasta, så anmäler du ditt intresse till mig på adress iwramsmyr@gmail.com.

Hälsningar                                                                                            Ingvar