2017 April

 • Vi börjar med lite pausgympa
 • Margareta Söderström berättade om sin far Västgöta-Bengtsson
 • Margareta berättar inlevelsefullt om sin far Västgöta-Bengtsson
 • Hon visar också ett par videofilmer
 • Hon avtackas för sin intressanta föreläsning med blommor av ordförande Ingemar Bergdahl
 • Intresset att köpa signerade böcker är stort
 • Barbro och John-Erik får sina böcker signerade
 • Vi börjar med lite pausgympa
 • Margareta Söderström berättade om sin far Västgöta-Bengtsson
 • Margareta berättar inlevelsefullt om sin far Västgöta-Bengtsson
 • Hon visar också ett par videofilmer
 • Hon avtackas för sin intressanta föreläsning med blommor av ordförande Ingemar Bergdahl
 • Intresset att köpa signerade böcker är stort
 • Barbro och John-Erik får sina böcker signerade

SPF SENIORERNA Kvillebygden

"Västgöta-Bengtssons" dotter berättade om sin far för Kvillebygdens SPF-förening.

På månadsmötet i april gästades SPF Kvillebygden av Margareta Söderström, "Västgöta- Bengtssons" dotter. Hon berättade, emellanåt på härligt Skövde-mål, om sin far, folkskolläraren, folklivsskildraren och författaren, dialektforskaren och filosofie hedersdoktorn. Vi fick bland annat höra om hur Sixten Bengtsson, som han egentligen hette, redan som barn i Skövde utrustade sig med anteckningsbok och penna för att kunna teckna ner de västgötska ord och uttryck han hörde omkring sig. Efter ett besök på Läckö slott i 10-11-årsåldern, där han för första gången träffade på en guide, bestämde han sig för att det där med att tala och berätta för folk, det var något som han ville syssla med. Han utbildade sig till folkskollärare - då skulle han ju ha en egen skolklass att tala inför.

Under beredskapen samlades kamraterna om kvällarna runt Sixten för att höra honom berätta historier, och han blev snart ombedd av befälet att bilda en nöjespatrull.

Han arbetade som lärare, han började att skriva böcker på 1940-talet, och han guidade både soldater och turister på historiska platser i Västergötland. Han reste runt i landskapet och spelade in äldre människors historier, uttryck och dialekter på 650 grammofonskivor och 300 band. De här finns bevarade på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

1994, vid 86 års ålder, blev han promoverad till filosofie hedersdoktor vid Göteborgs universitet.

"Västgöta-Bengtsson" var en mycket god och omtyckt historieberättare, och efter att ha lyssnat på hans dotter, anar man, att hon har ärvt sin fars förmåga att i ord roa människor. Själv sa hon, att hon tycker, att det är så roligt att berätta om sin pappa, och det märktes i hennes framförande. Trots att hon varit på omkring 450 platser och talat, kändes hennes berättande så entusiastiskt, friskt och spontant.
Text: Christel Kempton