Promenad St Wrem 20210920

Promenaden vid St Wrem lockade 72 deltagare

 • Bil efter bil anländer
 • Dagens ledare Karl-Erik berättar om St Wrem
 • Flera deltagare har något att berätta om St Wrem
 • Reflexerna ska sitta lågt
 • Åkern får duga som väg
 • Lämna plats!
 • Nyfikna kreatur
 • Muu!
 • Fika på rad
 • "Ska jag tuta?"
 • Karl-Erik och hans medhjälpare Lena avtackas av ordf Claes
 • Karta över promenaden. Start och mål vid St Wrem
 • Bil efter bil anländer
 • Dagens ledare Karl-Erik berättar om St Wrem
 • Flera deltagare har något att berätta om St Wrem
 • Reflexerna ska sitta lågt
 • Åkern får duga som väg
 • Lämna plats!
 • Nyfikna kreatur
 • Muu!
 • Fika på rad
 • "Ska jag tuta?"
 • Karl-Erik och hans medhjälpare Lena avtackas av ordf Claes
 • Karta över promenaden. Start och mål vid St Wrem