Om föreningen

Vi önskar Dig mycket välkommen till SPF Seniorerna Kvillebygden
som är Bohusdistriktets äldsta förening, grundad 1974

Vi hoppas att Du skall trivas hos oss samt bli intresserad av några av våra aktiviteter.
Den andra torsdagen i månaderna augusti till maj har vi möten med växlande innehåll. Det kan vara äldrefrågor, friskvård, tandvård och frågor rörande pensioner m.m. Dessutom anordnar vi underhållning, reseskildringar, dans och andra framträdanden.
Föreningen, i samarbete med Kville Hembygdsförening och Svenska kyrkan, arrangerar Gökotta på Hoge Slott utanför Hamburgsund på traditionellt vis.

Våra reseansvariga anordnar två dagsresor, en på våren och en på hösten till intressanta mål. Dessutom ordnas teater- och kulturresor. Därtill  kommer en flerdagarsresa på 3-4 dagar.

Studieverksamhet står även på programmet med kurser av skiftande slag.

I februari månad hålls årsmöte.
Vi är 398 medlemmar samt 60 vänmedlemmar (1 januari 2023)
Årsavgiften är 190 kr per person.

Vi tar gärna emot tips om det är något som är av intresse som vi bör ta upp.

 

Föreningens historia
Från häftet om föreningens 40-årsjubileum, 10 oktober 2014

Den 27 september 1974 var 30 personer närvarande i Kville bygdegård för att diskutera bildandet av Kvillebygdens pensionärsförening. Initiativtagare var Zander Blad. En interimsstyrelse bildades.

Den 11 december bildades Kvillebygdens pensionärs- förening och 45 personer tecknade medlemskap. Medlemsavgiften var 15 kr.

Idag (2022) är medlemsavgiften 190 kr. 

På årsmötet den 14 februari 1975 valdes John Stenfors till ordförande. Man ansökte om medlemskap i SFRF (Sveriges Folkpensionärers Riksförbund). SFRF bytte 1986 namn till SPF (Sveriges Pensionärsförbund).

 

Några händelser:
År 1977 donerade gamla Centralföreningen 2.600 kr till pensionärsföreningen.

I december 1984 beslutades att ta inträde med 10 kr per person till månadsmötena.

Friskvård var ett tidigt tema i föreningen. "Helga i Skista" började promenaderna, troligen på 1980-talet. Många medlemmar har ordnat promenader under åren.

År 1986 beslutades att ordna gökotta på Hornborgs slottsruin. Arrangemanget har sedan fortsatt i samar-bete med Kville Hembygdsförening och Svenska kyrkan.

Kvilleveckan har arrangerades i 25 år. SPF har sedan 1994 varit en av de deltagande föreningarna och arrangerat olika aktiviteter.

På initiativ av Gudrun Kihlstrand och Ingrid Hansson bildades i oktober 1995 en gymnastikgrupp. Mari-Anne Christiansson ställde upp som ledare.

I maj 1996 började man spela boule. Det var 12 personer som spelade i grusgropen på Allestorp. Kvillebyns sportklubb, Bygdegårdsföreningen, Tanums kommun och SPF anlade en plan vid sidan om Bygdegården – arbetet utfördes till största delen genom frivilliga insatser. Efter att ha spelet på Allestorp i tre år kunde spelet flyttas till den nyanlagda banan.

Den 14 januari 1999 var det ett riktigt snöoväder på eftermiddagen, så endast 17 personer kom på månadsmötet.

Under alla år har både endagars- och flerdagarsresor anordnats. Dessa har rönt stort intresse. Erik Larsson var föreningens första reseledare och Knut Christensson tog sedan över under 10 år. Eivor och Morgan Kristensson har varit researrangörer under många år.

Räkfest brukar ersätta ett traditionellt månadsmöte varje år. Denna sed har troligen pågått sedan slutet på 1990-talet – ingen minns riktigt.

På styrelsemötet i september 2001 beslutades att inköpa och skänka fyra rullstolar, två till Kalkåsliden, en till Hogslätt och en till Sjökanten.

Efter ett önskemål från styrelsen 2001 bildades "SPF Kvillebygdens sånggrupp". Gruppen bestod inledningsvis av Stig Larsson på fiol och sångarna Birgitta Larsson och Karin Qvillby. Gruppen har vuxit i antal allteftersom intresserade har anslutit. Efter några år ändrades namnet till "Kville Singers". Christer Nordgren (Karins måg) kom på namnet. Karin var gruppens ledare i 12 år. Sedan övertog Stig Olsson ledningen för Kville Singers. Sven Alfredsson anslöt 2012. Sedan 2015 är Christel Kempton ledare med musikanterna Jan-Erik och Hasse Hakeröd samt Sven Alfredsson.

En grupp på 5 personer inviterades hösten 2003 till SPF i Strömstad för att få kunskap om mattcurling. Mattor köptes in för 38.000 och man började träna. Fyra år senare började man tävla i en serie med sex pensionärs-föreningar i norra Bohuslän. SPF Kvillebygden har vunnit serien flera gånger och har som sämst blivit tvåa. Gösta Jonsson har varit lagledare sedan starten och lämnade våren 2015 över till Lasse Emanuelson. Eddy Knutsson tog över den sysslan 2020.

Seniordansen började i januari 2013 och leds av Anita Hakeröd och Ann-Christin Danielsson. Idén kom från SPF Strömmen och efter studiebesök där beslutades att utbilda ledare. Anita och Anki har gått flera kurser och har mycket att lära ut. I seniordans tränar man kondition, koordination och balans och dessutom minnet, allt-så både kroppen och knoppen.

Motionsdansen, som numera ordnas på söndagar, har flerårig tradition. De första danserna leddes av en spelman och han fick sitt gage genom att en hatt skickades runt och alla deltagarna lade sitt frivilliga bidrag. Under föreningens första år avslutades varje månadsmöte med dans. Danserna gav ett ekonomiskt överskott och lade grunden för en god ekonomi i föreningen. Redan 1979 ordnades kurser i motionsdans.

 

Ordförande genom åren
1975 John Stenfors, Rabbalshede
1977 John Johansson, Wrem
1980 Algot Sörgard, Fåglekärr
1983 Gun Andersson, Kville
1984 Bertil Karlsson, Sandliden
1991 Karl-Johan Johansson, Lunna
1996 Arne Svensson, Grind
1999 Bertil Alfredsson, Kville
2002 Yngve Qvillby, Kville
2006 Bertil Alfredsson, Kville
2007 Göran Johansson, Boråseröd
2011 Barbro Emanuelson, Hamburgsund
2016 Ingemar Bergdahl, Hamburgö
2019 Claes Toreld, Hjälpesten