Bilpromenaden

Till SPF:s bilpromenad den 8 oktober 2020 kom 44 ekipage till start med 97 deltagare. Utmed banan, 45 km på småvägar i Kvillebygden, fanns 15 tipsfrågor. Deltagarna utrustades med karta och vägbeskrivning samt ett informationsblad om sevärdheter utmed vägen.

 • Arrangörsstaben, fr v: Håkan, Inga-Lill, Barbro och Björn.
 • I god tid före första start började deltagarna med låga startnummer att samlas vid Bygdegården.
 • Björn vinkade av startnummer 2, herrskapet Toreld.
 • Kassören Barbro tog emot betalning av Birgitta och John-Erik.
 • Inga-Lill lämnade ut karta och instruktioner till Gunnel och Marie-Anne.
 • Björn samtalade med John-Erik och kartläsaren Astrid. I baksättet satt Marita.
 • Ragnar och Marita, Lycke, studerade kartan ingående före starten. Lillemor betalade för sig, 30 kr.
 • "Här blir det bra att fika!" Marie-Anne dukade upp för förstafikan vid Täcklebo vägskäl.
 • "Vilka konstiga frågor!" utropade Gunnel.
 • Gunilla hade laddat upp med första omgång fika.
 • Gunilla, Lars-Göran och Tage slog sina kloka huvuden ihop för att lösa en fråga.
 • Fråga nummer 10.
 • Det bildades kortare köer vid en del frågor.
 • Gunnel och Gunnar väntade på sin tur.
 • Dags för den andra, för en del tredje, fikapausen. Här vid Evenröds vatten.
 • Vattnet ligger lugnt på Evenröds vatten.
 • Gunnel och Viviann tog sig en funderare.
 • Nyfikna kor vid Fattiggården.
 • Carmen lämnade in sin tipslapp. "Magister" Håkan tog fram rödpennan och rättade "fröken" Carmens rad.
 • "Hur många solpaneler finns det på Kville Bygdegård?" Dags för räkning!
 • Solpanelerna på Bygdegården har aldrig tidigare räknats så noga som den här dagen.
 • Arrangörsstaben, fr v: Håkan, Inga-Lill, Barbro och Björn.
 • I god tid före första start började deltagarna med låga startnummer att samlas vid Bygdegården.
 • Björn vinkade av startnummer 2, herrskapet Toreld.
 • Kassören Barbro tog emot betalning av Birgitta och John-Erik.
 • Inga-Lill lämnade ut karta och instruktioner till Gunnel och Marie-Anne.
 • Björn samtalade med John-Erik och kartläsaren Astrid. I baksättet satt Marita.
 • Ragnar och Marita, Lycke, studerade kartan ingående före starten. Lillemor betalade för sig, 30 kr.
 • "Här blir det bra att fika!" Marie-Anne dukade upp för förstafikan vid Täcklebo vägskäl.
 • "Vilka konstiga frågor!" utropade Gunnel.
 • Gunilla hade laddat upp med första omgång fika.
 • Gunilla, Lars-Göran och Tage slog sina kloka huvuden ihop för att lösa en fråga.
 • Fråga nummer 10.
 • Det bildades kortare köer vid en del frågor.
 • Gunnel och Gunnar väntade på sin tur.
 • Dags för den andra, för en del tredje, fikapausen. Här vid Evenröds vatten.
 • Vattnet ligger lugnt på Evenröds vatten.
 • Gunnel och Viviann tog sig en funderare.
 • Nyfikna kor vid Fattiggården.
 • Carmen lämnade in sin tipslapp. "Magister" Håkan tog fram rödpennan och rättade "fröken" Carmens rad.
 • "Hur många solpaneler finns det på Kville Bygdegård?" Dags för räkning!
 • Solpanelerna på Bygdegården har aldrig tidigare räknats så noga som den här dagen.