Trivselgrupp Tanum

Pensionsföreningarna i Tanums kommun arrangerar träffarna och kommunen svarar för en del av kostnaden.

  • Hösten 2018 i Kville Bygdegård. Bertil Gedda hälsade välkommen, c.a 130 personer.
  • Hösten 2018 i Kville Bygdegård. Trivselkommitén presenterades och fick motta välförtjänta applåder.
  • Hösten 2018 i Kville Bygdegård. Eva Nyström informerade om äldres munhälsa.
  • Hösten 2018 i Kville Bygdegård. Rhyme´n´Oaks från Munkedal underhöll.
  • Hösten 2018 i Kville Bygdegård. Bertil Gedda hälsade välkommen, c.a 130 personer.
  • Hösten 2018 i Kville Bygdegård. Trivselkommitén presenterades och fick motta välförtjänta applåder.
  • Hösten 2018 i Kville Bygdegård. Eva Nyström informerade om äldres munhälsa.
  • Hösten 2018 i Kville Bygdegård. Rhyme´n´Oaks från Munkedal underhöll.

Trivselträffen våren 2022

ägde rum onsdagen den 4 maj kl 15.00
i Kville Bygdegård

* Dingletandläkarna informerade om äldres tandhälsa
* Maria Tuimala Sörensson med pianist underhöll

Du bjuds på kaffe och smörgås

Anmälan senast 28 april till:
Bertil Gedda, 070-344 19 46
Anki Danielsson, 070-399 37 37

 

Trivselgruppen Tanum

Trivselkvällar där alla pensionärer är välkomna har vi normalt anordnat två gånger om året i Trivselgruppens regi. Tyvärr ställde Covid-19 pandemin till det under 2020. Vi tvingades ställa in arrangemangen både i Bullaregården och i Kville Bygdegård. I stället genomförde vi under september en tvådagars musik- och sångupplevelse utanför våra sex äldreboenden i kommunen med artistparet Daga och Rolf från Kungälv. Allt fungerade perfekt under vår ordförande i Trivselgruppen, Bertil Geddas ledning med transporter, käk, vila, samtal etc. Till och med vädret fixade Bertil. Jag vart rörd av att se den omtanke som personalen visade sina brukare. För mig kändes det tryggt för inom en framtid blir man väl brukare själv.

På förslag av Bertil har vi organiserat om i Trivselgruppen. För det mesta har gruppen bestått av ledamöter från Tanumsbygden, Kvillebygden och övertecknad från Tanumskusten. Vi försöker nu att få med kommunens samtliga pensionärsföreningar i verksamheten. En konstituerande stämma hölls i oktober med representanter från pensionärsföreningarna och representant från kommunen. Kommunens Folkhälsoråd finansierar Trivselgruppens verksamhet via ett årligt pengastöd. Vi ser med tillförsikt framemot 2021 och hoppas att problemen med Covid-19 har blåst över.
Bengt-Åke Ahlsén

Ledningsgruppens sammansättning:
Förening:                        Ordinarie:                   Ersättare:
SPF Tanumsbygden;    Bertil Gedda (Ordin),    Margareta Hansson (Ers)
PRO Tanum-Grebbestad;   Ia Klemensson (Ordin),    Carola Wallin (Ers)
PRO-Fjällbacka-Hamburgsund ;   Kjell Olausson (Ordin),    Hans-Olof Viberg (Ers)
SPF Tanumskusten;    Bengt-Åke Ahlsén (Ordin),    Per-Axel Karlsson (Ers)
SPF Kvillebygdens representanter i kommittén är:
Anne-Christin Danielsson   070-399 37 37    anki.d@me.com
Anita Hakeröd   070-604 53 53    hakerodgard@yahoo.se