Slott & Koja

  • Slott & Koja underhöll. Rolf Gustavsson (bas och fiol) och Bertil Andersson (gitarr och sång)

SPF SENIORERNA Kvillebygden
Månadsmöte med information och underhållning

Månadsmötet i mars hos Kvillebygdens SPF-förening inleddes med en stunds information. Det var Anita Hakeröd och Lotta Toreld som stod för den. Båda två är föreningens representanter i KPR, Kommunala Pensionärsrådet, och nu hade de fått i uppdrag att informera oss om det som kallas bostadstillägg. Detta är ett tillägg till pensionen, som man kan ansöka om hos Pensionsmyndigheten, om man har fyllt 65 år och tar ut hela sin allmänna pension. Bostadstillägget, som inte så många känner till, är en del av grundskyddet och ska inte förväxlas med bostadsbidrag. Om man är berättigad till bostadstillägg beror främst på hur hög pension man har (som ensamstående inte över 15 000 kr i månaden), kostnaden för bostaden och summan av eventuella tillgångar/banktillgodohavanden. Omkring 290 000 pensionärer har bostadstillägg i dag, men flera är berättigade till det. Det är främst ensamstående som har tillägget, men även par kan ansöka. Man kan hitta information om detta på nätet, eller man kan ringa till Pensionsmyndigheten och få hjälp. Presentationen av bostadstillägget avslutades med ett citat: "Att bo kvar är en rättighet. Att flytta är en möjlighet."
Anita och Lotta berättade om ytterligare några frågor som kommit upp i KPR, som till exempel det att det i Tanums kommun inte finns något egentligt trygghetsboende för äldre, alltså en boendeform mellan eget boende och servicehem. Fastigheten Sjökanten i Hamburgsund hade diskuterats, och från KPR:s håll anser man att kommunen inte ska sälja fastigheten utan behålla den och då främst som ett boende för äldre personer. Att Tanum skulle bli en kontantfri kommun gillades inte av KPR, och till sist fick vi reda på, att färdtjänsttaxan har sänkts, eftersom en sådan verksamhet inte får gå med vinst.

Anita och Lotta efterträddes av musikgruppen Slott & Koja som hade gjort sig klara att underhålla oss från bygdegårdens scen. Slott & Koja består av Rolf Gustavsson på bas ("ståfela") och fiol och Bertil Andersson, som spelar gitarr och sjunger. Bertil berättade, att duon i starten sjöng Bellmansvisor, men att man nu även sjunger andra svenska sånger från 1700-talet och framåt. Det programmet kallar de musikaliska herrarna "En kryssning bland svenska visor". Bertil presenterade på ett underhållande sätt kvällens sånger och dess upphovsmän, bland andra Bellman, Taube, Cornelis Vreeswijk, Åsa Jinder och Ted Gärdestad. Programmet inleddes med en vacker svensk folkvisa, "O tysta ensamhet", och avslutades stämningsfullt med Fred Åkerströms "Jag ger dig min morgon". Dessemellan fick vi bland annat höra Taubes vackra "Brudvals", ett fint fiolsolo av Rolf i "Koppången" och en sång som Bertil mindes från sin mamma, "Har du glömt vår sommar i fjol".
Månadsmötet hölls i fastlagsveckan, och därför hade föreningens styrelse påpassligt nog sett till att vi, drygt 90 deltagare, bjöds på goda, hemlagade fastlagsbullar till det avslutande fikat.
Text: Christel Kempton