Seniordansavslutning

Seniordansarna hade avslutning på höstens danser. Ledarna Anita och Anki avtackades med blommor samt en sång skriven av Christel Kempton. "Hjälpledarna" Inga-Lill Dahlin och Ingrid Sörqvist avtackas också. Smörgåsar och tårtor serverades.