Promenad Vrångstad 20211025

Till höstens sista promenad kom 34 deltagare

 • Deltagarna börja anlända. Skyltar visar startplatsen.
 • "Hej, hej!"
 • Det är 62 år sedan Ann-Marie och Bertil träffades vid Vrångstad kanal
 • Dagens ledare, Lillemor, tar täten
 • Inga-Maj läser högt från en informationstavla
 • Närstudier
 • Inga-Maj läser för en intresserad skara
 • Gränsen är ordentligt markerad med stengärdesgårdar
 • "Björn, titta jag flyger!"
 • Dagens ledare Tage och Lillemor tar sig en fika
 • Claes informerar om nästa månadsmöte den 11 november
 • Ett informellt styrelsemöte
 • Nu bär det utför med oss!
 • "Claes, du går i otakt!"
 • Ytterligare en tavla - och högläsning
 • "Nu går vi vidare!" Lillemor manar på.
 • Ett par kvarnstenar
 • Passage genom en domarring
 • Inga-Lill lägger fram lite torra fakta om höstens 12 promenader. 55 personer har deltagit i genomsnitt.
 • Målet för höstens promenader, Totalt 4,5 mil med 3,7 km i snitt,
 • Dagens promenad, 2,5 km. Start och mål vid Vrångstad kanal,.
 • Deltagarna börja anlända. Skyltar visar startplatsen.
 • "Hej, hej!"
 • Det är 62 år sedan Ann-Marie och Bertil träffades vid Vrångstad kanal
 • Dagens ledare, Lillemor, tar täten
 • Inga-Maj läser högt från en informationstavla
 • Närstudier
 • Inga-Maj läser för en intresserad skara
 • Gränsen är ordentligt markerad med stengärdesgårdar
 • "Björn, titta jag flyger!"
 • Dagens ledare Tage och Lillemor tar sig en fika
 • Claes informerar om nästa månadsmöte den 11 november
 • Ett informellt styrelsemöte
 • Nu bär det utför med oss!
 • "Claes, du går i otakt!"
 • Ytterligare en tavla - och högläsning
 • "Nu går vi vidare!" Lillemor manar på.
 • Ett par kvarnstenar
 • Passage genom en domarring
 • Inga-Lill lägger fram lite torra fakta om höstens 12 promenader. 55 personer har deltagit i genomsnitt.
 • Målet för höstens promenader, Totalt 4,5 mil med 3,7 km i snitt,
 • Dagens promenad, 2,5 km. Start och mål vid Vrångstad kanal,.