20230417 Sibirien

Promenaden i Sibiren lockade 62 deltager i det vackra vårvädret.

 • Dagens ledare Lillemor informerar om promenaden
 • Karl-Erik, i gul väst, står startklar med sina stavar
 • Bilarna står tätt parkerade
 • Utmed promenadvägen sitter informationsskyltar
 • Som ett "lämmeltåg" ...
 • Vid Stenstugan tog representanter emot och berättade om Stenstugan
 • Claes avtackat Katarina Gynäs, ordförande i Svenneby Hembygdsförneing. I bakgrunden syns Lillemor, dagens promenadledare.
 • Efter en välbehövlig fikapaus fortsätter promenaden till startplatsen
 • Dagens ledare Lillemor informerar om promenaden
 • Karl-Erik, i gul väst, står startklar med sina stavar
 • Bilarna står tätt parkerade
 • Utmed promenadvägen sitter informationsskyltar
 • Som ett "lämmeltåg" ...
 • Vid Stenstugan tog representanter emot och berättade om Stenstugan
 • Claes avtackat Katarina Gynäs, ordförande i Svenneby Hembygdsförneing. I bakgrunden syns Lillemor, dagens promenadledare.
 • Efter en välbehövlig fikapaus fortsätter promenaden till startplatsen