Gökotta

Uppdaterades: 23 augusti 2018
  • Gökottan 2018. Kville Singers med musikanterna Sven Alfredsson och Jan-Erik Hakeröd medverkade.

Gökottan

ägde rum på Kristi Himmelfärdsdag den 10 maj 2018, kl 8.00
på Hoge Slott, Hamburgsund

  • Andakt
  • Kville Singers medverkade
  • Tipspromenad

Ett samarrangemang mellan:

SPF Seniorerna Kvillebygden
Kville Hembygdsförening
Svenska kyrkan

 

Publicerades: 08 maj 2017 Uppdaterades: 23 augusti 2018