Resan till Österlen, maj 2018

Läs tidningsreferatet som är skrivet av Christel Kempton. (Finns i fliken "Referat"). Eller läs/sjung hennes visa om Österlen. (Finns som en fil i aktiviteten "Läs och Res").