20170525 Gökottan

Gökottan ägde traditionsenligt rum vid Hoge Slott, Hamburgsund. Det var en vacker försommardag. Ett 40-tal deltagare hade kommit till denna gökotta, som är ett samarrangemang mellan Svenska Kyrkan, Kville Hembygdsförening samt SPF Kvillebygden. Den började med en tipsrunda, varpå följde allsång med musikanterna Sven Alfredsson och Hasse Hakeröd som ackompanjatörer. Därefter följde en andaktstund med Martin Wihlborg.