Trafik och fullmakt

  • Lasse Johansson och Henry Bäckström avtackas av vice ordförande Claes Toreld

SPF SENIORERNA Kvillebygden
Månadsmöte med nyttig information

Vice ordförande i Kvillebygdens SPF-förening, Claes Toreld, kunde hälsa drygt 100 medlemmar välkomna till månadsmötet i mars. Före sedvanligt fika och lotteridragning brukar varje månadsmöte innehålla en stunds lättare underhållning eller något föredrag. Denna gång fick vi lyssna till två stycken föredragshållare.
Först ut var Lasse Johansson, föreningens trafikombud. Han berättade, att han under sitt yrkesliv hade sysslat med trafiksäkerhet. Nu visade han bilder och berättade bland annat om hur man kör på rätt sätt i en cirkulationsplats, något som inte alla tycks känna till. Han talade om, hur och när man bör använda bilens blinkers. Platsen kallas ofta rondell, men - som han sa - rondellen är själva rundeln i mitten, den man kör runt. Vi fick också tips om hur man bäst läser vägskyltar, det vill säga orienteringstavlor. Det är kanske inte alltid så lätt, om man kör på okända platser, och om tavlan innehåller många upplysningar, som man ska hinna uppfatta, information om ortnamn, cirkulationsplatser, avtagsvägar med mera.

Efter Lasse Johansson fick Henry Bäckström ordet. Henry representerar Bohusdistriktet inom SPF. Han berättade om två lagar som började att gälla den 1:a juli 2017. Den ena gäller den behörighet en anhörig kan få för att kunna företräda en person som inte längre själv kan ta hand om sin ekonomi, och den andra lagen handlar om så kallade framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt innebär att man själv ska få lov att utse en person som en gång i tiden ska ta hand om ens angelägenheter, om man inte själv kan det.

Denna framtidsfullmakt är alltså som namnet säger en fullmakt för framtida behov.
På nätet kan man hitta en hel del att läsa om det här, och eftersom det är mycket att tänka på, när man upprättar en sådan fullmakt, blev Henrys råd, att man ska anlita professionell hjälp med detta.
Text: Christel Kempton