Annelie Hugoson och skördefest

Annelie Hugoson är läs- och skrivtekniker vid Tanums bibliotek.

  • Annelie Hugoson berättade bland annat om sitt liv med total hörselnedsättning

SPF SENIORERNA Kvillebygden

Tanums läs- och skrivtekniker Annelie Hugoson på besök hos SPF Kvillebygden

Vid månadsmötet i september hos Kvillebygdens SPF-förening fick vi, ett hundratal åhörare, lyssna till Annelie Hugoson som berättade om sig och sitt arbete som läs- och skrivtekniker i Tanums kommun. Annelie har erbjudit pensionärsföreningarna i Tanum att komma och besöka dem, och vi i Kville var först ut. Vi fick veta att hon sedan 2001 förestår den så kallade IT- Punkten på Tanums bibliotek. Här kan man få hjälp, om man har läs- och skrivsvårigheter. Det kan vara att man till exempel är synsvag eller har dyslexi.
Det är i regel dyrt att själv köpa datatekniska hjälpmedel, och därför satsar biblioteken i Västra Götaland på att skaffa in sådana för utlåning.
Annelie berättade till exempel om ljudböcker av olika slag, om storstilsböcker och om dator med talsyntes. (Man hör vad man läser eller skriver.)
Man kan låna talböcker från biblioteken eller Syncentralen, och man kan få gratis hjälp från både Annelie och kommunens syn-och hörselinstruktör, Gunilla Lundin på Hedegården.
Vi fick också höra lite om bibliotekets ordinarie verksamhet. Förutom att man ju kan få låna hem böcker gratis, kan man till exempel också få låna tidningar och få hjälp med att starta bokcirklar.
Som en andra punkt på programmet hade Annelie "Min egen hörselskada". Hon berättade, att hon föddes med en grav hörselnedsättning, och att hon fick sin första hörapparat vid ett års ålder. Med stor hjälp från sin mamma och en hemvägledare från hörselvården lärde hon sig att läsa på läpparna och att tala. Senare fick Annelie ett så kallat Cochlea implantat, något som gör, att hon kan uppfatta ljud genom elektrisk stimulering av hörselnerven. (Cochlea betyder hörselsnäcka.)
Efter ett informativt, intressant och personligt föredrag tackades Anneli med en blomma och med varma applåder.
Mötet avslutades med fika och med dragning i kvällens lotteri. Vinsterna, som hade skänkts av medlemmarna själva, bestod till stor del av frestande bakverk och läckra skördealster.
Text: Christel Kempton