Boule

Uppdaterades: 29 maj 2020
  • Så nära "lillen" som möjligt!
  • Bra kast! Juni 2017
  • Gruppbild från avslutningen den 27 augusti 2019.
  • Så nära "lillen" som möjligt!
  • Bra kast! Juni 2017
  • Gruppbild från avslutningen den 27 augusti 2019.

Boulesäsongen 2020 startade tisdagen den 26 maj kl 17.00
på bouleplanen vid Bygdegården.

Följ rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Bilder från boulesäsongen 2019, klicka här!

Information:
Tage Sandsten, 0523-64 15 25, 070-728 67 97
Sussi Johansson, 076-033 16 41
Gunilla Vidén, 0525-336 79

Publicerades: 25 december 2016 Uppdaterades: 29 maj 2020