Boule

Uppdaterades: 13 januari 2019
  • Så nära "lillen" som möjligt!
  • Bra kast!
  • Så nära "lillen" som möjligt!
  • Bra kast!

Boule spelas på grusplanen vid Kville Bygdegård, tisdagar kl 17.00--

Boulesäsongen 2019 börjar i maj

Se annons i Veckovis och här på hemsidan 

Information:
Tage Sandsten, 0523-64 15 25
Sussi Johansson, 076-033 16 41
Gunilla Vidén, 0525-336 79

Publicerades: 25 december 2016 Uppdaterades: 13 januari 2019