Boule

Uppdaterades: 24 augusti 2018
  • Så nära "lillen" som möjligt!
  • Bra kast!
  • Så nära "lillen" som möjligt!
  • Bra kast!

Boule spelas på grusplanen vid Kville Bygdegård, tisdagar kl 17.00--

Boulesäsongen 2018 avslutades den 21 augusti
(om det är "bra" väder de följande tisdagarna så fortsätter spelet)

Information:
Tage Sandsten, 0523-64 15 25
Sussi Johansson, 076-033 16 41
Gunilla Vidén, 0525-336 79

Publicerades: 25 december 2016 Uppdaterades: 24 augusti 2018